Arboristické praktikum s výkladovým slovníkem

Nástěnka

 
 

Název klíčové aktivity:

Vytvoření praktických skript s výkladovým slovníkem

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem budou skripta pro praktickou výuku stromolezení a vybraných částí arboristiky které zahrnuje praktický výcvik Arboristického bloku. Skripta si kladou za cíl zejména publikovat dosud v ČR nepublikované údaje mající přímý vliv zejména na kvalitu, efektivitu a bezpečnosti realizace prací v arboristice. Skupina odborníků by v rámci realizace těchto skript měla vytvořit doporučené bezpečnostní postupy sladěné s právními předpisy ČR a EU, které v současné době zcela chybí. Jelikož je arboristika a stromolezení relativně novým oborem zahradní a krajinářské tvorby chybí jednotná terminologie. Pro zvýšení kvality a přesnosti komunikace v rámci oboru, ale i mezioborově je nutné specifikovat jednotné názvosloví. Tento nedostatek bude řešit výkladový slovník. Půjde o abecedně a systematicky sestavenou publikaci z klíčových odborných pojmů, zahrnující celou škálu stromolezectví (od bezpečnosti práce přes stromolezecký výcvik, realizaci techologií v arboristice po evidenci zeleně a hodnocení stavu stromů). Pojmy, které se do výkladového slovníku zahrnou, budou proto odrazem terminologie užívané ve zmíněných skriptech, současně však podrobně obsáhnou oblast stromolezectví a budou reflektovat i aktuální trendy v tomto velmi dynamicky se vyvíjejícím oboru. Arboristické praktikum se bude odkazovat a bude doplňovat dříve již vytvořená pětidílná skripta Arboristika. Proto budou těžištěm informace mající přímý vliv na realizaci daných úkonů v praxi a zajištění náležité úrovně bezpečnosti práce. V teoretické rovině se na skripta budou odkazovat, terminologický slovník se naopak stane předchozím skriptům důležitým sjednocujícím doplňkem.


8. STUDENTSKÁ KONFERENCE

Ve dnech 7. a 8. prosince 2017 se konala 8. Studentská arboristická konference v aule školy, kterou zahájila ředitelka České zahradnické akademie, Ing. Anna Richterová. Na konferenci dále vystoupili: Dušan Netolický, Aleš Kurz, Jiří Včelák, Ing. Zdena Koberová z AOPK, Ondřej Sedláček Ing. Martin Vlasák, Ph.D. a další arboristé.

více >>>


Přednáška - Jak žijí rostliny v tropech

Dne 11. října 2017 se ve školní aule konala přednáška s názvem: Jak žijí rostliny v tropech, kterou přednesl RNDr. Jan Ponert z Botanické zahrady hlavního města Prahy.

více >>>


Workshop stromolezectví - Mark Bridge

5. října 2017 proběhne na ČZA Mělník celodenní seminář s teoretickým výkladem a praktickými ukázkami v terénu.

více >>>


Starší novinky...

 
 
 
Veškerá práva vyhrazena ® www.zas-me.cz, 2010 Stránky vytvořil - Libor Slavík, www.internetove-studio.cz