E-learning

Nástěnka

 
 
V této sekci máte formou e-learningu zpřístupněné jednotlivé kapitoly arboristického skripta Praktická péče o vzrostlé stromy vytvořené kolektivem autorů (Hora a kol, 2012) v rámci projektu Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blok na VOŠ zahradnické

Kapitoly skript, grafy a fotografie jsou chráněné autorským právem, není dovoleno jejich další šíření.

   první kapitola HODNOCENÍ (str.5-6) se Vám otevře po zadání hesla arboriculture

po prostudování této kapitoly si na stránkách http://intranet.zas-me.cz/moodle - Projekt Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blok na VOŠ zahradnické - uživ. jméno: arboristika, heslo: arboristika otevřete test lekce 1 -  Hodnocení stavu stromů – po jeho splnění (min. 60%)   získáte heslo k otevření kapitoly skript INVENTARIZACE (zde).

po prostudování této kapitoly si na stránkách http://intranet.zas-me.cz/moodle - Projekt Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blok na VOŠ zahradnické - uživ. jméno: arboristika, heslo: arboristika otevřete test lekce 2 - Inventarizace – po jeho splnění (min. 60%) získáte heslo k otevření kapitoly skript STANOVIŠTĚ (zde).

po prostudování této kapitoly si na stránkách http://intranet.zas-me.cz/moodle - Projekt Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blok na VOŠ zahradnické - uživ. jméno: arboristika, heslo: arboristika otevřete test lekce 3 -  Stanoviště – po jeho splnění (min. 60%)  získáte heslo k otevření kapitoly skript FUNKČNÍ VYHODNOCENÍ (zde).

další postup viz. výše..

první kapitola druhé části skript ŘEZ STROMŮ - úvod (zde) se Vám otevře po zadání hesla arboriculture

po splnění testu lekce 5 - Řez stromů v praxi  - získáte heslo k otevření kapitoly skript - ZAKLÁDACÍ ŘEZY (zde)

po splnění testu lekce 6 - Zakládací řezy - získáte heslo k otevření kapitoly skript - UDRŽOVACÍ ŘEZY (zde)

po splnění testu lekce 7 - Udržovací řezy - získáte heslo k otevření kapitoly skript - STABILIZAČNÍ, TVAROVACÍ ŘEZY (zde)

po splnění testu lekce 8 - Stabilizační, tvarovací řezy - získáte heslo k otevření kapitoly skript - ZAJIŠTĚNÍ STABILITY TECHNICKÝMI PRVKY (zde)

po splnění testu lekce 9 - Zajištění stability technickými prvky  - získáte heslo k otevření kapitoly skript - OCHRANA STROMŮ 1. ČÁST (zde)

po splnění testu lekce 10 - Ochrana stromů 1. část  - získáte heslo k otevření kapitoly skript - OCHRANA STROMŮ 2. ČÁST - preventivní opatření (zde)

po splnění testu lekce 11 - Ochrana stromů 2. část  - získáte heslo k otevření kapitoly skript - ZLEPŠENÍ STANOVIŠTNÍCH PODMÍNEK (zde)

po splnění testu lekce 12 - Zlepšení stanovištních podmínek  - získáte heslo k otevření kapitoly skript - PÉČE O SENESCENTNÍ STROMY (zde)

první kapitola třetí části skript STROMOLEZECKÉ TECHNIKY, OOPP (zde) se Vám otevře po zadání hesla arboriculture

po splnění testu lekce 13 - Stromolezecké techniky, OOPP  - získáte heslo k otevření kapitoly skript - UZLY VE STROMOLEZENÍ (zde)

po splnění testu lekce 14 - Uzly ve stromolezení - získáte heslo k otevření kapitoly skript - PRÁCE NA STROMECH - 1. část (zde)

po splnění testu lekce 15 - Práce na stromech 1. část  - získáte heslo k otevření kapitoly skript - PRÁCE NA STROMECH - 2. část (zde)

po splnění testu lekce 16 - Práce na stromech 2. část  - získáte heslo k otevření kapitoly skript - ZÁCHRANA ZRANĚNÉHO, PRVNÍ POMOC (zde)

 v případě dotazů kontaktní e-mail: marketa.svobodova@zas-me.cz


8. STUDENTSKÁ KONFERENCE

Ve dnech 7. a 8. prosince 2017 se konala 8. Studentská arboristická konference v aule školy, kterou zahájila ředitelka České zahradnické akademie, Ing. Anna Richterová. Na konferenci dále vystoupili: Dušan Netolický, Aleš Kurz, Jiří Včelák, Ing. Zdena Koberová z AOPK, Ondřej Sedláček Ing. Martin Vlasák, Ph.D. a další arboristé.

více >>>


Přednáška - Jak žijí rostliny v tropech

Dne 11. října 2017 se ve školní aule konala přednáška s názvem: Jak žijí rostliny v tropech, kterou přednesl RNDr. Jan Ponert z Botanické zahrady hlavního města Prahy.

více >>>


Workshop stromolezectví - Mark Bridge

5. října 2017 proběhne na ČZA Mělník celodenní seminář s teoretickým výkladem a praktickými ukázkami v terénu.

více >>>


Starší novinky...

 
 
 
Veškerá práva vyhrazena ® www.zas-me.cz, 2010 Stránky vytvořil - Libor Slavík, www.internetove-studio.cz