Webové stránky projektu

Nástěnka

 
 

Název klíčové aktivity:

Webové stránky projektu

Výstup klíčové aktivity:

Popis realizace:

- Vytvoření webových stránek;
- Vytvoření e-learningových aplikací;
- Naplňování obsahové úrovně stránek tj. využití potenciálu nejen vyučujících, ale i studentů;
- Propojení stránek s oborově příbuznými stránkami dalších stran;
- Vytvoření burzy práce pro studenty.

Výstupem této aktivity bude tvorba a provozování webových stránek projektu, kam budou průběžně ukládány informace nejen o průběhu tvorby projektu či aktuální zprávy o organizaci výuky stromolezectví a arboristiky v rámci modulu Arboristický blok, ale především zde bude publikováno množství odborných statí z oblasti stromolezectví (překlady článků ze zahraničních specializovaných periodik, zprávy o uskutečněných akcích, rešerše závěrečných absolventských prací se zaměřením na arboristiku aj.). Do správy těchto webových stránek, které budou průběžně aktualizovány, se aktivně zapojí i studenti VOŠZa, zvláště navštěvující modul Arboristický blok. Webové stránky budou sloužit jako aktivní nástroj rozšířené výuky praktické části Arbroristického bloku. Vybraná témata budou studentům zpřístupněna formou e-learningu, bohatou fotodokumentací a pro vybraná témata budou vyrobena instruktážní videa. Součástí stránek bude i aplikace pro cvičné testy usnadňující amostudium pomocí těchto stránek. V části aktualit z oboru počítáme s propojením s webovými stránkami domácích a zahraničních organizací jejichž činnost je tématicky příbuzná. Pro lepší zapojení studentů do praxe bude součástí webových stránek také burza práce (nabídka a poptávka pracovních pozic) v oboru arboristika. Počítáme s propojením webových stránek s vytvořeným výkladovým slovníkem v arboristice formou on-line výkladového slovníku.

8. STUDENTSKÁ KONFERENCE

Ve dnech 7. a 8. prosince 2017 se konala 8. Studentská arboristická konference v aule školy, kterou zahájila ředitelka České zahradnické akademie, Ing. Anna Richterová. Na konferenci dále vystoupili: Dušan Netolický, Aleš Kurz, Jiří Včelák, Ing. Zdena Koberová z AOPK, Ondřej Sedláček Ing. Martin Vlasák, Ph.D. a další arboristé.

více >>>


Přednáška - Jak žijí rostliny v tropech

Dne 11. října 2017 se ve školní aule konala přednáška s názvem: Jak žijí rostliny v tropech, kterou přednesl RNDr. Jan Ponert z Botanické zahrady hlavního města Prahy.

více >>>


Workshop stromolezectví - Mark Bridge

5. října 2017 proběhne na ČZA Mělník celodenní seminář s teoretickým výkladem a praktickými ukázkami v terénu.

více >>>


Starší novinky...

 
 
 
Veškerá práva vyhrazena ® www.zas-me.cz, 2010 Stránky vytvořil - Libor Slavík, www.internetove-studio.cz