Zapojení odborníků ze zahraniční praxe při realizaci inovace stromolezectví

Nástěnka

 
  2012 listopad


Zpráva ze zahraniční stáže: Münchner Baumkletterschule

Zpráva ve formátu PDF ke stažení zde.


2011 listopad


Zpráva o Ošetření buku ve škole
Cíl: stabilizace korunyZpáva zásahu ke stažení zde2011 říjen

Zpráva o průběhu odborné zahraniční stáže:
Cíl cesty: 
Kew Gardens - London a Hatfield forest

Lektoři Jiří Kořínek, David Hora, Jaroslav Boček, Jan Svárovský, Ingrid Kochová  a Markéta Svobodová navštívili ve dnech 24.-28.10.2011  botanickou zahradu Kew Gardens v Londýně a chráněnou lokalitu starých stromů Hatfield forest. Účelem cesty bylo získání nových zkušeností v oblasti výuky arboristiky..

Zpáva o průběhu návštěvy ke stažení zde

2011 květen
Zpráva o průběhu odborné zahraniční stáže:
Cíl cesty: DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE in Augsburg - Kletterforum

Lektoři Jiří Kořínek, David Hora, Jaroslav Boček, Jan Svárovský, Markéta svobodová navštívili ve dnech 3.-4. května dvoudení arboristické fórum se zaměřením na praktické ukázky lezeckých, záchranných a kácecích technik ve stromolezení. Dva přednáškové bloky s tématy odrážející zkušenosti zahraničních lektorů, odborných firem i výzkumů v arboristice. Nové celosvětové trendy v péči o stromy rostoucí mimo les, bezpečnost práce při použití stromolezeckých technik, nejnovější vybavení pro práci v arboristice, přednáška o aspektech psychologie ovlivňující rizikovost povolání stromolezce a další témata.


Zpráva z arboristických dní v Augsburgu ke stažení zde

2010 říjen
Zpráva o průběhu odborné zahraniční stáže:
Cíl cesty: 
INVERNESS COLLEGE Scottish School of Forestry

Lektoři Jiří Kořínek, David Hora, Jaroslav Boček, Jan Svárovský, Ingrid Kochová navštívili ve dnech 24.-29.10.2010  lesnickou školu ve Skotském Inverness se zaměřením na Arboristiku. Účelem cesty bylo získání nových zkušeností v oblasti výuky arboristiky..

Zpáva o průběhu stáže ve Skotsku ke stažení zde


Název klíčové aktivity:

Zapojení odborníků ze zahraniční praxe při realizaci inovace stromolezectví

Výstup klíčové aktivity:

Popis realizace:

- 1x za rok stáž všech pěti vyučujících ve vybraném školicím středisku po dobu trvání projektu;
- Publikování výsledků stáže na webových stránkách projektu;
- Zahrnutí výsledků stáže do výukového programu v rámci Arboristického bloku.

Tato aktivita je určena po dobu trvání projektu pro všechny učitele, aktivně se zapojující do výuky praktické arboristiky a stromolezectví v rámci modulu Arboristický blok. Jedná se o každoroční krátkodobou odbornou stáž ve vzdělávacích centrech arboristky, popřípadě ve firmách či organizacích zabývajících se školením odborníků v arboristice. Cílem stáže bude rozbor učebních metod v dané lokalitě a přenesení jejich kladných stránek do výuky v ČR. Stáže pomohou sladit a sjednotit výukové programy a metody v arboristice se zbytkem EU. Stáže nepřesahující délku jednoho týdne proběhnou v těch evropských státech, které se řadí v oblasti arboristiky a stromolezectví do světové špičky (Munchner Baumkletterschule, Mnichov, Spolková republika Německo, London School of arboriculture and Countryside, Londýn, Velká Británie, Francie a Svenska Trädförening, Ballingslov, Švédsko). Hlavním cílem stáží bude získání nových poznatků z oblasti stromolezectví, které vyučující budou pak moci aktivně využít ve své pedagogické práci, aby tím obohatili kvalitu pedagogického procesu. Informace a reportáže ze stáží budou uveřejněny na webových stránkách projektu. K aktivitě se váží osobní náklady, zahraniční cestovné. Doba trvání aktivity je plánována po celou dobu řešení projektu

8. STUDENTSKÁ KONFERENCE

Ve dnech 7. a 8. prosince 2017 se konala 8. Studentská arboristická konference v aule školy, kterou zahájila ředitelka České zahradnické akademie, Ing. Anna Richterová. Na konferenci dále vystoupili: Dušan Netolický, Aleš Kurz, Jiří Včelák, Ing. Zdena Koberová z AOPK, Ondřej Sedláček Ing. Martin Vlasák, Ph.D. a další arboristé.

více >>>


Přednáška - Jak žijí rostliny v tropech

Dne 11. října 2017 se ve školní aule konala přednáška s názvem: Jak žijí rostliny v tropech, kterou přednesl RNDr. Jan Ponert z Botanické zahrady hlavního města Prahy.

více >>>


Workshop stromolezectví - Mark Bridge

5. října 2017 proběhne na ČZA Mělník celodenní seminář s teoretickým výkladem a praktickými ukázkami v terénu.

více >>>


Starší novinky...

 
 
 
Veškerá práva vyhrazena ® www.zas-me.cz, 2010 Stránky vytvořil - Libor Slavík, www.internetove-studio.cz