Novinky

Novinky

 
 

AIR spade - odstraňování substrátu tlakovým vzduchem.

Ukázky nejnovějších technologických postupů zlepšení stanoviště stromů.

 Podrobnější popis technologie

Ukázky nejnovějších technologických postupů  zlepšení stanoviště stromů v rámci projektu financovaného z prostředků OPVK Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blok na VOŠ zahradnické školní sbírky VOŠZa a SZaŠ Mělník.

V rámci projektu financovaného z prostředků OPVK Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blok na VOŠ zahradnické je realizována péče o vzrostlý buk, který je dominantou prostranství před školní budovou. Buk má nestabilní korunu a hrozí rozpad jeho kosterního větvení, proto se po konzultaci s odborníky z oboru arboristiky (Vlasák, Kolařík, Hora, Svárovský, Kořínek) rozhodlo přistoupit k následujícím krokům, které povedou ke zlepšení dlouhodobé perspektivy této estetické a kompoziční dominanty:

1.      Bude provedeno vylepšení stanoviště stromu metodou AIR SPADE. Tato metoda pomocí vysokého tlaku vzduchu provzdušňuje utuženou vrstvu půdy v kořenové zóně stromů a tím přispívá ke zvýšení vodní a vzdušné kapilarity a  přístupu živin do nejdůležitější části kořenové zóny. ( více o této metodě na http://www.treewalker.cz/)

2.      Prostor pod bukem bude oset lipnicí hajní, která bude splňovat požadavek nenáročnosti na vláhu a zároveň bude mírnou zátěž, neboť tento prostor je využíván v rámci výuky předmětu  Stromolezení.

3.      Bude provedena stabilizace koruny stromu instalací systému předepjatých a nepředepjatých vazeb.

4.      Stromolezeckou technikou bude provedena velmi mírná obvodová redukce větví do průměru 5cm.

5.      Ošetření a péče je součástí výukového procesu, žáci jsou seznámeni s teorií výše popsaných postupů a následně je mohou vidět v jejich praktickém provedení.  Pod bukem bude umístěna   informační tabule s popisem provedených ošetření.

6.      Stabilizace buku bude v rámci výuky odborných předmětů důkladně dokumentována a vyhodnocována.

8. STUDENTSKÁ KONFERENCE

Ve dnech 7. a 8. prosince 2017 se konala 8. Studentská arboristická konference v aule školy, kterou zahájila ředitelka České zahradnické akademie, Ing. Anna Richterová. Na konferenci dále vystoupili: Dušan Netolický, Aleš Kurz, Jiří Včelák, Ing. Zdena Koberová z AOPK, Ondřej Sedláček Ing. Martin Vlasák, Ph.D. a další arboristé.

více >>>


Přednáška - Jak žijí rostliny v tropech

Dne 11. října 2017 se ve školní aule konala přednáška s názvem: Jak žijí rostliny v tropech, kterou přednesl RNDr. Jan Ponert z Botanické zahrady hlavního města Prahy.

více >>>


Workshop stromolezectví - Mark Bridge

5. října 2017 proběhne na ČZA Mělník celodenní seminář s teoretickým výkladem a praktickými ukázkami v terénu.

více >>>


Starší novinky...

 
 
 
Veškerá práva vyhrazena ® www.zas-me.cz, 2010 Stránky vytvořil - Libor Slavík, www.internetove-studio.cz