Kácení stromů

Rizikové kácení

Zajistím pro vás kácení stromů v obtížných podmínkách, kdy je strom třeba kácet postupně či postupně se spouštěním. Postupné kácení provádím stromolezeckou technikou, případně s využitím vysokozdvižných plošin.

Volné kácení

Provádím též volné kácení či kácení s přetažením. Dle vašich požadavků mohu zajistit také likvidaci dřevní hmoty (odvoz kmene a větví, štěpkování větví včetně odvozu štěpky).

Jak postupovat, pokud chcete pokácet strom

Ke kácení stromu je v zákonem požadovaných případech potřeba povolení orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Povolení není zpravidla potřeba ke kácení dřevin s obvodem kmene v prsní výšce pod 80 cm, ke kácení ovocných dřevin, které rostou na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako zahrada či zastavěná plocha a nádvoří. Žádost se podává na místně příslušném obecním či městském úřadě. Vždy se najdou výjimky a pokud si nebudete jistí, neváhejte mne kontaktovat.