VÍTĚZSLAV PRCHAL

PÉČE O STROMY

Spolehlivý partner pro Vaše stromy.

PŘEHLED NABÍZENÝCH SLUŽEB

Dendrologické průzkumy a inventarizace
Hodnocení stavu stromů, odborné posudky, hodnocení WLA
Oceňování dřevin – metodikou AOPK, dle oceňovací vyhlášky
Péče o výsadby – výchovné řezy, ochranné nátěry, kontroly a odstraňování kotvení
Ošetřování vzrostlých stromů stromolezeckou technikou
Instalace a revize bezpečnostních vazeb – dynamické a statické vazby
Ošetřování ovocných stromů
Kácení stromů – volné, s přetažením, postupné
Péče o zahrady – řez stromů, keřů, popínavých rostlin a živých plotů
Sečení trávy, úklid listí
Výsadby
Management chráněných území – sečení, odstraňování dřevin, obnova značení
Likvidace invazních druhů – chemicky i mechanicky
Ochrana přírody – instalace, kontrola a údržba ptačích budek…

Odbornost roste po malých krůčcích, den za dnem, tak jako stromy.