Zde najdete články, rady a návody týkající se stromů a brzy také arboristický slovník...

Co je arboristika a kdo je arborista

Arboristika je obor zabývající se komplexní péčí o dřeviny, zejména o ty ve městech, v krajině, zahradách apod. Arborista není člověk s pilou, ale kvalifikovaný odborník, který se dřevinám věnuje v celé šíři, tj. od výsadeb, ošetřování, kácení, speciálních průzkůmů a hodnocení stromů po fytopatologii a práci se speciálním softwarem.

Arboristický výkladový slovník

Zde časem najdete arboristický výkladový slovník s aglickými a německými ekvivalenty….

Zde najdete přehled literatury, která se týká arboristiky, včetně té zahraniční…