S čím Vám pomohu...

Zpracuji pro Vás hodnocení individuálních stromů v souladu s arboristickými standardy, hodnocení stromů pomocí metody WLA (Wind Load Analysis), hodnotu dřevin pomocí Metodiky AOPK ČR (výpočet ekologické újmy), hodnotu dřevin podle oceňovací vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb. a jiné.

Tato hodnocení slouží zpravidla jako podklady pro navazující postupy, jako je návrh ošetření, finanční ocenění pro zjištění způsobené škody, návrh náhradní výsadby a další.

Ošetřování stromů

Pravidelná péče o stromy je klíčová pro zajištění provozní bezpečnosti stromů a pro jejich optimální růst v lidském prostředí. Investovat do kvalitní péče hned v prvních letech po výsadbě má nezanedbatelný ekonomický přínos z dlouhodobého hlediska. Potřebujete-li výchovné řezy, bezpečnostní či zdravotní řezy, redukce korun nebo speciální zásahy na stromech, jako jsou bezpečnostní vazby a ošetřování stromových veteránů, velmi rád Vám s tím pomohu.

Péči o stromy poskytuji v souladu s aktuálním poznáním v oboru a arboristickými standardy.

I život stromů je omezený a někdy nezbývá nic jiného, než přistoupit k jejich pokácení. Pomohu Vám s pokácením Vašeho stromu, ať už se jedná o volné kácení nebo rizikové kácení stromolezeckou technikou v náročném prostředí.

Ideální řešení pro projekční a stavební společnosti, které potřebují podklady týkající se stromů pro své zákazníky a státní správu. Dendrologické průzkumy a inventarizace Vám zpracuji dle Vašich potřeb v digitální podobě, moderně, kvalitně a rychle.

Pro vlastníky a správce stromů, jako jsou města, správci toků a komunikací apod., zpracovávám jak základní inventarizace, tak dendrologické průzkumy až na úroveň podrobného hodnocení individuálních stromů.

Přerůstá Vám zahrada přes hlavu a popínavky přes střechu? Pomohu Vám s údržbou zahrady, abyste se v ní cítili dobře. Zejména Vám pomohu s péčí o okrasné stromy a keře, ovocné stromy, popínavé dřeviny na fasádách, živé ploty a s mnoha dalšími potřebnými pracemi.

Mohu Vám pomoci zejména s odstraňováním nežádoucích dřevin, managementem významných stromů, se zásahy na podporu saproxylických organismů, pollardingem, veteranizací stromů a dalšími speciálními opatřeními.