Ing. VÍTĚZSLAV pRCHAL

Spolehlivý partner pro Vaše stromy

Vzdělání

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze – Inženýrská ekologie se zaměřením na ochranu přírody (Ing.)

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze – obor Krajinářství (Bc.)

Střední lesnická škola Šluknov – obor Ochrana přírody a prostředí

Profesní zkušenosti

Arboristice na volné noze se věnuji od roku 2018. Navázal jsem na své předchozí mnohaleté zkušenosti v oboru péče o dřeviny, ochrany přírody a krajiny, krajinářství a práce ve výškách a vydal jsem se na dráhu nezávislého profesionála arboristy.

5 let praxe jako referent odboru životního prostředí pro oblast ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a rostlinolékařské péče.

Půlroční stáž v renomované firmě na revitalizace a sanace v oblasti životního prostředí se zaměřením na práci s GIS.

3 roky praxe jako výškový pracovník.

Roční praxe rizikového kácení po střední škole.

Certifikace a školení

2021 – Český certifikovaný arborista – konzultant
2021 – Český certifikovaný arborista – pozemní pracovník
2021 – roční komplexní studium praktické arboristiky v Arboristické akademii
2019 – roční kurz Komplexní péče o dřeviny na České zahradnické akademii v Mělníce
2018 – složení zkoužky zvláštní odborné způsobilosti pro oblast práva ochrany přírody a krajiny (obecná a zvláštní část), MV ČR

Další relevantní zkušenosti, studia apod.

Aktuálně studuji:
Bakalářský obor Arboristika na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně – 3. ročník
Zahradní a krajinnou tvorbu na České zahradnické akademii Mělník (VOŠ) – 2. ročník

Certifikace, osvědčení a členství v oborových organizacích

PR7659

V roce 2021 jsem absolvoval roční kurz praktické arboristiky v Arboristické akademii v rozsahu 150 hodin

V roce 2019 jsem úspěšně složil zkoušku a završil roční kurz Komplexní péče o dřeviny na naší nejstarší zahradnické škole

Arboristika je dynamicky se rozvíjející obor a pravidelné vzdělávání je pro profesionála nezbytné

Český certifikovaný arborista

Pozemní pracovník

V roce 2021 jsem se rozhodl získat arboristické certifikace a začal tedy první úrovní, kterou jsem splnil v květnu.

Metodika oceňování dřevin

Oceňování dřevin rostoucích mimo les metodikou AOPK ČR a workshop uživatelů metodiky

Dvoudenní online webinář.

Arboristická akademie

Roční komplexní studium arboristiky

SZKT

Vizuální hodnocení dřevin v praxi

SZKT

Procházka parkem s entomologem

Arboristická akademie

Hodnocení stromů II, fytopatologie

Česká zahradnická akademie Mělník

Komplexní péče o dřeviny

Roční kurz zaměřený na dřeviny na nejlepší zahradnické VOŠ v ČR zakončený nelehkou zkouškou. Zvládnuto na výbornou.

SZKT

Detekce a management dřevin s habitaty netopýrů

Fakulta životního prostředí ČZU

Ecosystems of Mediterranean

Letní škola s Fakultou životního prostředí v nádherné Provence.

Arboristická akademie

Zimní arboristická konference

Dvoudenní konference věnovaná změnám klimatu a péči o dřeviny.

Arnika

Aleje a stromořadí - právní ochrana a přístupy k obnově a údržbě

SZKT

Provozně nebezpečné dřevokazné houby

Arboristická akademie

Hodnocení stromů I - vitalita

Univerzita Karlova

Aktuální trendy v ochraně přírody

Dvouletý program CŽV zaměřený na ekologii a ochranu přírody na Přírodovědecké fakultě UK.

Fakulta životního prostředí ČZU

Ecosystems of Mediterranean: Nature Conservation and Volcanology

Letní škola s Fakultou životního prostředí zaměřená na ochranu přírody a vulkanologii v Itálii.

Ministerstvo vnitra České republiky

Zvláštní odborná způsobilost v ochraně přírody a krajiny

Významná zkouška pro oblast veřejného práva v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Arnika

Aleje a stromořadí - právní ochrana a přístupy k obnově a údržbě

Fakulta životního prostředí ČZU

Ecosystems of Northern Europe

Letní škola s Fakultou životního prostředí zaměřená na ochranu přírody ve Skandinávii.

Střední lesnická škola, Šluknov

Kurz pro obsluhu motorových pil a křovinořezů