Hodnocení stromů

Hodnocení stavu stromů

Hodnocení stavu stromů provádím dle arboristických standardů. Jedná se o vizuální hodnocení, při kterém se určují taxonomické a dendromentrické údaje a kvalitativní parametry jako je vitalita, zdravotní stav, stabilita, provozní bezpečnost, perspektiva. Součástí bývá zpravidla také návrh pěstebních opatření.
Rozsah hodnocení záleží účelu a požadavcích zadavatele.
Na toto hodnocení mohou navázat dále uvedené specializované průzkumy.

Oceňování stromů

Metodika AOPK
Oceňování stromů pomocí metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR slouží k finančnímu oceňění hodnoty služeb, které strom poskytuje (tzv. ekologické újmy).

Majetkové ocenění
Finanční stanovení hodnoty podle oceňovací vyhlášky 441/2013 Sb., které slouží ke stanovení hodnoty stromu v případě jeho zničení či poškození nebo v případě stanovení ceny pro pojišťovny, daňové účely apod.

Wind Load Analysis

Metoda WLA hodnotí odolnost stromu proti zlomu při zatížení větrem o síle vichřice.