Management chráněných území a ochrana přírody

Stromy

Ošetřování památných stromů, stromů registrovaných jako významný krajinný prvek a jiných významných stromů, které jsou již stromovými veterány a vyžadují speciální přístup. Plány péče pro tyto stromy.

Sečení travních biotopů a odstraňování dřevin

Likvidace invazních druhů

Chemická či mechanická likvidace invazních druhů, ať už se jedná o byliny či dřeviny (akát, pajasan, bolševník, netýkavka a další).

Ptačí budky, cedule, značení...

Pomohu vám s instalací, pravidelným čištěním a údržbou ptačích budek pokaždé hnízdní sezóně. Mohu vám také zpracovat mapový podklad s budkami v GIS pro snadnou evidenci.

Nejvhodnějším obdobím pro čištění a údržbu budek je konec léta a začátek podzimu (od konce srpna do konce října). Budky tak budou připraveny i pro nocování zimujících ptáků. Nejlepším obdobím pro vyvěšování budek je také podzim.

Dále vám pomohu se značením chráněných území, instalací či obnovou cedulí památných stromů apod.